Szkolenia

Stawiam na „ponadprzeciętne” rezultaty!

Wspieram ludzi w rozwoju i robię to nie tylko po to, aby zarabiać pieniądze, lecz by realizować swoją pasję uczenia innych i wspierania ich w rozwoju. Jeśli chcesz zdobyć solidną wiedzę, rozwinąć nowe umiejętności i kompetencje oraz pragniesz skutecznie działać i osiągać ponadprzeciętne rezultaty, to gwarantuję to na moich szkoleniach. Aby temu sprostać, łączę najnowszą wiedzę z najlepszymi praktykami biznesowymi. Wdrażam kreatywne rozwiązania w zakresie coachingu i szkoleń. Moim walorem jest sprawdzony „know-how”, różnorodność podejść metodologicznych, innowacyjne metody uczenia dorosłych oraz wysokie standardy etyczne. W swojej pracy szkoleniowej kieruję się poniższymi wartościami:

 • pasją – angażuję się w odkrywanie zasobów i możliwości drzemiących w ludziach,
 • zaufaniem – dbam o tworzenie partnerskich relacji opartych na szacunku, akceptacji i poczuciu bezpieczeństwa,
 • profesjonalizmem – doskonalę swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje, by moje działania osiągały najwyższe standardy,
 • kreatywnością – proponuję nowatorskie rozwiązania, zgodnie z najnowszymi trendami na rynku coachingowo-szkoleniowym,
 • odpowiedzialnością – biorę odpowiedzialność za to, w jaki sposób pracuję i co oferuję moim Klientom.

Jak możemy ze sobą współpracować w ramach „Szkoły Umiejętności”

Ostateczny program szkolenia jest opracowywany po dokładnym zapoznaniu się z oczekiwaniami Klientów i po przeprowadzeniu analizy potrzeb. Szkolenie może odbywać się w cyklu dwudniowym lub jednodniowym. Wybierz poniżej interesujący Cię temat szkolenia i skontaktuj się ze mną, przedstawię Ci kompleksową ofertę!

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne. Jak skutecznie prezentować i przemawiać?

Budowanie i zarządzanie zespołem. Jak zbudować efektywny zespół?

Praca w zespole. Komunikacja i rozwiązanie konfliktów zespołu w sytuacji zmiany.

Kariera w zgodzie ze sobą. Jak zdobyć satysfakcjonującą pracę?

Skuteczna komunikacja. Sztuka porozumiewania się i dobrych relacji interpersonalnych.

Zarządzanie zmianą. Jak w sposób komfortowy przeprowadzać każdą zmianę?

Trener-Coach w akcji. Rozwój kluczowych umiejętności warsztatowo-szkoleniowych.

Zarządzanie sobą w czasie. Jak skutecznie i efektywnie osiągać cele?

Życie cudowny dramat. Kompleksowy program oswajania i redukcji stresu.

Jak wygląda przebieg procesu uczenia?

Wychodzę z założenia, że bezpośredni kontakt z uczestnikami, dobra atmosfera na szkoleniu, a przede wszystkim aktywna praca z grupą, przynosi świetne efekty w procesie uczenia, dlatego:

 • dbam o atmosferę wzajemnego wsparcia, sprzyjającej do podejmowania trudnych wyzwań i zadań w trakcie szkoleń, co wzmacnia istotnie poziom integracji uczestników,
 • symuluję realne sytuacje z życia osobistego lub zawodowego, które dają możliwość przeżywania własnych doświadczeń oraz zmiany zachowań,
 • stosuję techniki aktywizujące uczestników, dzięki którym mają oni okazję doświadczać i poddawać refleksji nowo nabywane umiejętności,
 • wykorzystuję ćwiczenia indywidualne i zespołowe, które sprzyjają budowaniu nowych zachowań oraz postaw,
 • stwarzam możliwość uczenia się przez doświadczenie, by uczestnicy mieli możliwość praktycznego wykorzystania nowej wiedzy i umiejętności,
 • stosuję kwestionariusze i mapy identyfikujące indywidualne atuty i rezerwy w ramach szkolonych umiejętności.

Jakie są zasady realizacji projektu szkoleniowego?

Każdy projekt szkoleniowy jest precyzyjnie dopasowywany do potrzeb organizacji i realizowany na wielu etapach:

 • spotkanie z przedstawicielem organizacji,
 • analizowanie kluczowych potrzeb szkoleniowych,
 • definiowanie podstawowych celów szkoleniowych,
 • projektowanie szkolenia oraz zasad jego oceny,
 • opracowanie ciekawych materiałów szkoleniowych,
 • przeprowadzenie szkolenia przez trenera lub trenerów,
 • dokonanie oceny efektywności szkolenia,
 • wydanie certyfikatów ze szkolenia dla uczestników,
 • przygotowanie i przekazanie raportu poszkoleniowego,
 • prowadzenie konsultacji poszkoleniowych/coachingu na życzenie Klienta.

Jak możemy ze sobą współpracować po szkoleniu?

Szkolenie stwarza możliwości zdobycia nowej wiedzy, zmiany świadomości oraz praktykowania nowych umiejętności. Doświadczenie pokazuje, że najtrudniej jest przenieść nowe doświadczenia ze szkolenia do praktyki życia zawodowego. Dlatego po szkoleniu uczestnicy potrzebują wsparcia ze strony coacha/mentora lub trenera, by utrwalić nabyte umiejętności i postawy. Proponuję swoim Klientom możliwość indywidualnego spotkania w trakcie sesji coachingowej. Na sesji omawiane są trudności związane z praktyką nowych umiejętności oraz opracowywany jest indywidualny plan ich wdrożenia do praktyki.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do mnie! Czekam na Twoją wiadomość!